fcicrop

Circulare 2008

- Raport de Activitate A.Ch.R. 2007 (.pdf)

Circulara nr. 1 din 14.01.2008 <> Circulara nr. 2 din 14.01.2008

Circulara nr. 3 din 29.01.2008 <> Circulara nr. 4 din 29.01.2008

Circulara nr. 5 din 31.01.2008 <> Circulara nr. 6 din 12.02.2008

Circulara nr. 7 din 21.02.2008 <> Circulara nr. 8 din 27.02.2008

Circulara nr. 9 din 04.03.2008 <> Circulara nr. 10 din 05.03.2008

Circulara nr. 11 din 05.03.2008 <> Circulara nr. 12 din 10.03.2008

Circulara nr. 13 din 24.03.2008 <> Circulara nr. 14 din 02.04.2008

Circulara nr. 15 din 02.04.2008 <> Circulara nr. 16 din 15.04.2008

Circulara nr. 17 din 23.04.2008 <> Circulara nr. 18 din 23.04.2008

Circulara nr. 19 din 24.04.2008 <> Circulara nr. 20 din 05.05.2008

Circulara nr. 21 din 14.05.2008 <> Circulara nr. 22 din 14.05.2008

Circulara nr. 23 din 14.05.2008 <> Circulara nr. 24 din 15.05.2008

Circulara nr. 25 din 03.06.2008 <> Circulara nr. 26 din 03.06.2008

Circulara nr. 27 din 03.06.2008 <> Circulara nr. 28 din 23.07.2008

Circulara nr. 29 din 21.08.2008 <> Circulara nr. 30 din 03.09.2008

Circulara nr. 31 din 03.09.2008 <> Circulara nr. 32 din 09.09.2008

Circulara nr. 33 din 09.09.2008 <> Circulara nr. 34 din 11.09.2008

Circulara nr. 35 din 18.09.2008 <> Comunicat expozitii 2009

Circulara nr. 37 din 20.11.2008

Circulara nr. 38 din 27.11.2008

 

 
CIRCULARA NR.38 DIN 27.11.2008

(ERATĂ LA CIRCULARA NR.34 DIN 11.09.2008)

Stimate Doamne,
Stimaţi Domni,

 În circulara nr.34/11.09.2008, dintr-o regretabilă eroare, la fişa de selecţie şi măsurători pentru ciobăneştii româneşti s-a omis adăugarea rubricii “Locul şi data selecţiei”.

Prin prezenta v ă retransmitem FIŞA DE SELECŢIE ŞI MĂSURĂTORI PENTRU CIOBĂNEŞTII ROMÂNEŞTI actualizată.

Cu stimă,

Cristian Ştefănescu

PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA NR.37 DIN 20.11.2008

 HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DIRECTOR

Cluj Napoca, 14.11.2008

 

Prezenţi: Ştefănescu Cristian, Lokodi Csaba Zsolt, Papp Vasile Carol, Muntean Petru, Radu Daniela, Timen Andrei, Molnar Zsolt. Absent motivat: Schill Roberto

Ordinea de zi:

•  Organizarea Expoziţiei Europene FCI 2012 în România;

•  Finalizarea Calendarului Expoziţional 2009;

•  Aprobarea unei noi rase autohtone – Ciobănesc Românesc Corb;

•  Regulamentul formării de secretari şi comisari de ring;

•  Cazul Lavinia Steer;

•  Probleme administrative.

Ordinea de zi propusă prin convocare este aprobată cu unanimitate de voturi.

Organizarea Expoziţiei Europene FCI 2012 în România

  În cadrul acestui punct din ordinea de zi Dl. Ştefănescu prezintă Acordul de colaborare încheiat cu Romexpo S.A. în vederea organizării Expoziţiei Europene din zilele de 5, 6, 7 octombrie 2012 şi înaintează propunerea ca manager general al organizării acestei expoziţii sa fie Dl. Cristian Stavarache. Această propunere este aprobată cu unanimitate de voturi. În acest sens Dl. Stavarache va întocmi un proiect de contract care, după ce va fi discutat şi aprobat de Consiliul Director, va fi semnat de ambele părţi. De asemenea, pentru atragerea de participanţi este necesar ca A.Ch.R. să se prezinte cu stand la toate expoziţiile mari din Europa şi să se facă reclamă în presa mondială de specialitate. Pentru buna organizare a acestei Expoziţii este necesar să se încheie un contract cu o firmă de turism pentru a se rezolva cazarea participanţilor.

Calendarului Expoziţional 2009

  Se aprobă cu unanimitate de voturi calendarul definitiv pentru anul 2009 (anexa 1). S-au luat în consideraţie solicitările venite şi înregistrate până la data de 14.11.2008. Având în vedere că se comunicase iniţial ca termen limită de solicitare data de 30.11.2008, deoarece urgenţa lucrărilor de pe ordinea de zi impunea o reuniune a Consiliului Director înainte de această dată, Secretariatul A.Ch.R. a efectuat note telefonice cu asociaţiile şi cluburile care anterior datei de 14.11.2008 nu îşi exprimaseră nicio dorinţă de a organiza expoziţii şi concursuri în 2009. Referitor la solicitarea C.N.L.V.C.P. de a organiza un CACIT în anul 2009 şi având în vedere că Dl. Bocănescu, preşedintele acestui club, nu a comunicat la timp anularea examenelor CACIT ce urmau să se desfăşoare în luna octombrie a acestui an, membrii Consiliului Director hotărăsc să nu mai acorde clubului, pentru anul 2009, astfel de manifestări. Examinând solicitările venite din partea C.D.C., membrii Consiliului Director hotărăsc să aprobe pentru CDC, organizarea unui singur campionat naţional pentru toate disciplinele iar acesta să se desfăşoare pe parcursul unui singur week-end sau al unei săptămâni.

Aprobarea unei noi rase autohtone – Ciobănesc Românesc Corb

Dl. Cristian Ştefănescu anunţă că în urma comunicărilor de la simpozionul naţional de Ciobăneşti Româneşti Suceava 2007 şi Râşnov 2008, a fost depistat un nucleu al unei populaţii canine destul de omogene, concentrarea acestei populaţii fiind zona Carpaţilor Meridionali. Pentru valorificarea acestei informaţii, a dispus efectuarea măsurătorilor, catagrafierii şi microcipării unui număr cât mai mare de câini aparţinând acestei populaţii canine.

Pe cheltuiala A.Ch.R. s-a organizat această acţiune la data de 02.11.2008 la Predeal. Dl.Petru Muntean, Preşedintele comisiei de omologare a raselor româneşti, face o prezentare a acestei noi rase. Domnia sa înaintează membrilor din consiliu propunerea proiectului de standard întocmit pe baza măsurătorilor şi selecţiei făcute în data de 2.11.2008 la Predeal. Cu unanimitate de voturi este aprobat acest proiect de standard (anexa 2), urmând ca această nouă rasă să fie înregistrată în C.O.R., în Registrul de aşteptare. Exemplarele acestei rase vor putea participa la expoziţiile din ţară în conformitate cu prevederile Regulamentului expoziţional A.Ch.R. Standardul acestei rase va fi înaintat tuturor arbitrilor all round precum şi celor care au în competenţă grupa II FCI integral. Aceşti arbitri vor fi autorizaţi automat să arbitreze această rasă.

Regulamentul formării de secretari şi comisari de ring

 Cu unanimitate de voturi este aprobat Regulamentul A.Ch.R. pentru secretari/comisari de ring (anexa 3), urmând a se comunica asociaţiilor şi cluburilor ca până la 31.12.2008 să se comunice lista cu persoanele recomandate pentru a deveni secretari sau comisari de ring autorizaţi. Consiliul Director în colaborare cu Colegiul de Arbitri va elabora un program naţional cu privire la centrele şi datele la care se vor desfăşura seminariile de pregătire şi sesiunile de examinare a candidaţilor. Regulamentul intră în vigoare de la data prezentei.

Cazul Lavinia Steer

Cu 6 voturi pentru şi 1 abţinere se revocă hotărârea Consiliului Director A.Ch.R. din data de 20.08.2008 prin care se respingea apelul Dnei.Lavinia Steer împotriva sancţiunii dictate de Comisia de Disciplină C.A. la data de 24.05.2008. De asemenea, se dispune reintegrarea  D-nei Lavinia Steer pe lista de arbitri A.Ch.R. beneficiind  astfel de toate drepturile ce decurg din această calitate.

Probleme administrative

 Cu unanimitate de voturi este adoptată propunerea venită din partea Trezorierului A.Ch.R. respectiv de a fi premiate persoanele care au organizat şi au activat în cadrul standului A.Ch.R. al României de la Expoziţia Europeană FCI Budapesta 3-5.10.2008. Cu unanimitate de voturi se aprobă acordarea unor prime de Crăciun pentru angajaţii A.Ch.R. Aceste premieri for fi acordate în tichete cadou. Se aprobă cu unanimitate de voturi noua grilă de salarizare pentru angajaţii A.Ch.R., grilă ce va intra în vigoare începând cu 01.02.2009.
Dl. Petru Muntean propune ca în data de 20.12.2008 să se organizeze Gala Ciobăneştilor Româneşti (expoziţie de frumuseţe şi selecţie), organizatori fiind A.Ch.R. prin Comisia de Omologare a Raselor Autohtone şi Asociaţia Chinologică Metropolitană Bucureşti. Cu unanimitate de voturi este adoptată acestă propunere.
Dl. Ştefănescu prezintă o propunere de contract cu privire la achiziţionarea de microcipuri de ultimă generaţie cu sistem antimigrare, cod de ţară, antialergenice şi care ar urma să fie livrate împreună cu pedigree-ul eliberat de COR. Preţul negociat ar urma să fie inclus în costul pedigree-ului. Acest preţ este valabil pentru o tranşă de 10.000 de bucăţi. În cazul semnării unui contract, A.Ch.R. beneficiază de următoarele facilităţi:

    1. o poartă de identificare de tip filtru la accesul câinilor în expoziţii,
    2. construirea unui soft pentru înregistrarea câinilor microcipaţi şi descărcarea acestei baze de date la fişierul central european de identificare a animalelor de companie, EUROPETNET.

Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă ca Dl. Cristian Ştefănescu să iniţieze discuţii cu furnizorul în vederea întocmirii unui proiect de contract ce va fi supus ulterior votului Consiliului Director. (D44)

Pt. conformitate,

PREŞEDINTE A.CH.R.
Cristian Ştefănescu

COMUNICAT

Stimate Doamne,
Stimaţi Domni,

Prin prezenta vă solicităm ca până la data de 30.11.2008 să ne comunicaţi calendarul manifestărilor pe care urmează să le organizaţi în anul 2009.
Orice comunicare venită după această dată nu va fi luată în consideraţie.
Totodată vă rugăm să ţineţi cont în stabilirea datelor, de expozitiile CACIB deja aprobate pentru anul 2009, conform circularelor A.Ch.R. nr.36/22.05.2007 şi 29/21.08.2008.

Cu stimă,

CRISTIAN ŞTEFĂNESCU

PREŞEDINTE A.CH.R.
CIRCULARA Nr.35 din 18.09.2008

Stimate Doamne,
Stimaţi Domni,

Prin prezenta vă transmitem formularul de înscriere pentru Campionatul Naţional al Ciobăneştilor Româneşti şi pliantul Simpozionului Naţional – CIOBĂNEŞTII ROMÂNEŞTI – ediţia II.

Cu stimă,

Cristian Ştefănescu

PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.34 din 11.09.2008

Stimate Doamne,
Stimaţi Domni,

Prin prezenta vă transmitem :

· REGULAMENTUL DE SELECŢIE PENTRU CIOBĂNEŞTII ROMÂNEŞTI
· FIŞA DE SELECŢIE ŞI MĂSURĂTORI PENTRU CIOBĂNEŞTII ROMÂNEŞTI

Cu stimă,

Cristian Ştefănescu

PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.33 din 09.09.2008

Stimate Doamne,
Stimaţi Domni,

Prin prezenta vă transmitem num ărul 2/2008 al revistei F.C.I .

Cu stimă,

Cristian Ştefănescu


PREŞEDINTE A.CH.R.
CIRCULARA Nr.32 din 09.09.2008

Stimate Doamne,
Stimaţi Domni,

Prin prezenta vă transmitem lista actualizată a Colegiului de al Arbitri A.Ch.R.

Cu stimă,

Cristian Ştefănescu


PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.31 din 03.09.2008

Vă înaintăm prin prezenta listele forfetare în vigoare, centralizate şi ordonate alfabetic după numele proprietarului.

Facem menţiunea că aceste liste forfetare vor fi înaintate şi la F.C.I. pentru a fi transmise tuturor ţărilor membre F.C.I.

Vă reamintim că aveţi obligaţia de a ţine cont de aceste liste forfetare şi de a nu permite înscrierea în catalogul expoziţiilor persoanelor de pe această listă.

Cu stimă,

Cristian Ştefănescu

  PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.30 din 03.09.2008

Vă aducem la cunoştinţă că începând cu data prezentei, în conformitate cu dispoziţiile art.4 (2) alin.2, din Statutul A.Ch.R., următoarele asociaţii şi-au pierdut calitatea de membru A.Ch.R. :

•  Asociaţia Chinologică B uzău

•  Asociaţia Chinologică Meseş - Sălaj.

Aceste asociaţii şi cluburi sunt în continuare debitoare faţă de A.Ch.R. şi nu sunt exonerate de la plata facturilor emise.

Cristian Ştefănescu

PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA NR. 29 din 21.08.2008

  HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DIRECTOR

Arad, 2008

 

Prezenţi: Ştefănescu Cristian, Lokodi Csaba Zsolt, Schill Roberto, Papp Vasile Carol, Muntean Petru, Radu Daniela.

Absenţi: Timen Andrei, Molnar Zsolt.

Ordinea de zi propusă şi adoptată cu unanimitate de voturi:

•  Contestaţia D-nei Lavinia Steer la decizia Comisiei de Disciplină C.A.;

•  Contestaţia D-lui Czekes Lorand la decizia Comisiei de Disciplină C.A.;

•  Contestaţia D-lui Novak Zoltan la decizia Comisiei de Disciplină C.A.;

•  Cerere de adeziune Centrul de Educare Canină;

•  Cerere de adeziune A.Ch. Teleorman;

•  Cerere de adeziune Teckel Club România;

•  Sesizarea D-lui Deak Andrei împotriva C.N.C.C.R.C.R.C.;

•  Regulamentul de selecţie Ciobăneşti Româneşti;

•  Fişă selecţie Ciobăneşti Româneşti;

•  Situaţia cluburilor privind transmiterea regulamentelor de selecţie şi a condiţiilor de acordarea a dreptului de reproducţie, aşa cum au fost solicitate de A.Ch.R. prin adresă scrisă în data de 14.02.2008;

•  Diverse.

Ordinea de zi propusă prin convocare este aprobată cu unanimitate de voturi.

În deschiderea şedinţei Dl. Cristian Ştefănescu aduce la cunoştinţă membrilor Consiliului Director că în vederea organizării în anul 2012 a Expoziţiei Europene în România, trebuie dusă o politică de promovare externă a chinologiei româneşti, în acest sens organizându-se la Budapesta, în cadrul Expoziţieii Europene din anul 2008, a unui stand de prezentare a Asociaţiei Chinologică Române şi a României în general. În cadrul acestui stand permanenţa va fi asigurată de Daniela Radu, Laura Suciu şi Adrian Bobancu.

De asemenea, Dl. Ştefănescu menţionează faptul că D-na Daniela Radu este membru în cadrul Comisiei de Disciplină a C.A. şi în consecinţă nu va vota în cadrul punctelor din ordinea de zi la care se vor discuta contestaţiile deciziilor de sancţionare luate de acestă comisie, aşa cum rezultă din Regulamentul C.A. În concluzie D-na Daniela Radu nu va participa la votul primelor 3 puncte din ordinea de zi.

•  Contestaţia D-nei Lavinia Steer la decizia Comisiei de Disciplină C.A.

În cadrul acestui punct din ordinea de zi se face o prezentare a situaţiei contestaţiei D-nei Lavinia Steer., aşa cum reiese din dosarul cauzei În conformitate cu probele administrate, procesul verbal al Comisiei de Disciplină C.A., textul contestaţiei Dnei. Steer precum şi documentele ce probează modalităţile de convocare şi audiere a petentei, Consiliul Director constată întemeiată decizia Comisiei de Disciplină a C.A. şi reţine în sarcina Dnei. Steer că a avut un comportament incompatibil cu calitatea sa de arbitru precum şi faptul că a arbitrat într-o expoziţie organizată de o asociaţie care se află în afara FCI.

În urma dezbaterilor ce au loc şi dat fiind că nu există alte propuneri, se supune la vot menţinerea sancţiunii date de Comisia de Disciplină C.A., respectiv excluderea din lista arbitrilor chinologi.

Cu 4 voturi pentru şi 1 abţinere este respinsă contestaţia D-nei Lavinia Steer la decizia de sancţionare a Comisiei de Disciplină a C.A. luată în cadrul şedinţei din data de 24.05.2008.

Această decizie intră în vigoare de la data comunicării.

•  Contestaţia D-lui Czekes Lorand la decizia Comisiei de Disciplină C.A.

  Referitor la contestaţia venită din partea D-lui Czekes Lorand, este prezentată o scrisoare în care Dl. Czekes îşi exprimă regretul faţă de comportamentul avut în cadrul expoziţiei de la Bistriţa din mai a.c., angajându-se ca în viitor să dea dovadă de o conduită corectă şi onestă. De asemenea, Dl. Ştefănescu subliniind faptul că Dl. Czekes Lorand şi-a recunoscut greşala, exprimând prin aceasta dorinţa de îndreptare, propune membrilor Consiliului Director modificarea sancţiunii Comisiei de Disciplină a C.A., respectiv „avertisment scris”, urmând ca pe o perioadă de 2 ani de observaţie să se constate dacă Dl. Czekes Lorand respectă Regulamentul C.A. precum şi reglementările venite de la acest for. Dl. Ştefănescu propune ca Dl. Czekes Lorand sa îşi ceară scuze faţă de Preşedintele C.A., Dl. Carol Vasile Papp, pentru atitudinea avută faţă de domnia sa. De asemenea, Dl. Petru Muntean propune ca Dl. Czekes Lorand sa prezinte scuze în scris D-nei Anca Giura, arbitru chinolog internaţional, pentru comportamentul inadecvat avut faţă de domnia sa.

Cu 4 voturi pentru şi 1 abţinere se aprobă modificarea sancţiunii Comisiei de Disciplină a C.A. cu amendamentele exprimate de către domnii Cristian Ştefănescu şi Petru Muntean.

•  Contestaţia D-lui Novak Zoltan la decizia Comisiei de Disciplină C.A.

  Referitor la contestaţia D-lui Novak Zoltan, Dl. Ştefănescu arată că în cadrul şedinţei Comisiei de Disciplină a C.A. nu a avut loc nici o sancţionare a acestuia, Comisia de Disciplină a C.A. facând doar o recomandare faţă de conducerea acestui for. În consecinţă, Dl. Ştefănescu propune ca membrii Consiliului Director să nu ia act de recomandarea Comisiei de Disciplină a C.A. şi nici de scrisorile-contestaţie venite din partea D-lui Novak Zoltan în data de 09.06.2008 şi 19.08.2008, întrucât ele nu fac obiectul discuţiei Consiliului Director. Cu unanimitate de voturi se aprobă această propunere.

Dl. Roberto Schill solicită transmiterea acestui caz Asociaţiei Chinologice a Jud. Mureş în vederea discutării în cadrul acestei asociaţii a aspectelor disciplinare faţă de comportamentul D-lui Novak Zoltan.

Cu 4 voturi pentru şi 1 abţinere se aprobă propunerea D-lui Schill.

În urma analizării acestor cazuri care au avut ca subiect probitatea morală a respectivilor arbitri, Dl. Ştefănescu recomandă Colegiului de arbitri A.Ch.R. ca pe viitor, în cadrul analizării dosarelor candidaţilor de arbitri, să se pună un accent mărit pe comportamentul şi profilul moral al candidatului.

Recomandarea făcută Colegiului de Arbitri este susţinută cu unanimitate de voturi de către membrii Consiliului Director.

•  Cerere de adeziune Centrul de Educare Canină.

  Cu unanimitate de voturi se respinge cererea de adeziune a Centrului de Educare Canină. Se propune ca Dl. Petru Muntean să fie raportor al Consiliului Director faţă de situaţia Clubului de Dresaj Canin şi Centrului de Educare Canină pentru ca la următoarea şedinţă a Consiliului Director să se poată delibera în cunoştiinţă de cauză. Cu 5 voturi pentru şi 1 abţinere se aprobă această propunere, urmând ca Dl. Muntean să primească o delegaţie de reprezentare.

•  Cerere de adeziune A.Ch. Teleorman.

Cu unanimitate de voturi este respinsă cererea de adeziune a acestei asociaţii. Dl. Muntean propune ca Dl. Cristian Ştefănescu să fie raportor al Consiliului Director pentru această problemă. Cu unanimitate de voturi este adoptată această propunere.

  •  Cerere de adeziune Teckel Club România.

  Cu unanimitate de voturi este respinsă cererea de adeziune a acestui club. Consiliul Director solicită D-lui Lokodi, Preşedinte al Clubului Naţional de Terrier şi Teckel, convocarea unei Adunări Generale Extraordinare până la data de 31.12.2008 în care să se decidă definitiv problema secesiunii Teckel Club. Această propunere se aprobă cu unanimitate de voturi. Dl. Lokodi comunică membrilor Consiliului Director că până la finele anului 2008 va organiza Adunarea Generală Extraordinară a Clubului Naţional de Terrier şi Teckel în cadrul căreia va participa un delegat oservator A.Ch.R.

  •  Sesizarea D-lui Deak Andrei împotriva C.N.C.C.R.C.R.C.

  Cu unanimitate de voturi se adoptă propunerea de înaintare a acestei sesizări Comisiei de Disciplină a A.Ch.R.

•  Regulamentul de selecţie Ciobăneşti Româneşti .

  Se aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul de Selecţie pentru acordarea dreptului de reproducţie pentru rasele de Ciobăneşti Româneşti.

  •  Fişă selecţie Ciobăneşti Româneşti.

  Se aprobă cu unanimitate de voturi Fişa de Selecţie pentru rasele de Ciobăneşti Romîneşti.

•  Situaţia cluburilor privind transmiterea regulamentelor de selecţie şi a condiţiilor de acordare a dreptului de reproducţie.

  În cadrul acestui punct sunt menţionate cluburile care au transmis regulamentul de selecţie:

•  Dac Moloss Club,

•  România Retriever Club,

•  Dobermann Club România,

•  Clubul Naţional de Terrier şi Teckel,

•  Clubul Naţional de Cibănesc German.

În consecinţă, se va comunica în teritoriu şi la COR modalităţile în care se obţine dreptul de montă după cum urmează:

- pentru rasele reprezentate de cluburile mai sus menţionate, dreptul de reproducţie va fi obţinut în conformitate cu regulamentele proprii pe care acestea le-au înaintat A.Ch.R.;

- pentru celelalte rase dreptul de reproducţie va fi obţinut în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de creştere a câinilor de rasă al A.Ch.R.

Cu unanimitate de voturi este adoptată această rezoluţie.

  •  Diverse.

Dl. Ştefănescu informează membrii Consiliului Director asupra parteneriatului încheiat cu firma Marcovet, parteneriat ce cuprinde mai multe direcţii:

•  teste de displazie,

•  curs de instruire dresori pentru câini de intervenţie la situaţii de urgenţă şi catastrofe naturale,

•  curs de instruire în toaletajul canin,

•  implementarea unui program de depistare a controlare a maladiilor ereditare la câinii de rasă.

Cu unanimitate de voturi se aprobă suplimentarea calendarului expoziţional 2009 cu următoarele expoziţii:

•  1 expoziţie CACIB la Braşov 12.04.2009,

•  2 expoziţii CACIB la Sibiu 13, 14.06.2009,

•  2 expoziţii CACIB la Constanţa 18, 19.07.2009.

Dl. Petru Muntean informează membrii Consiliului Director că în luna octombrie 2008, la Budapesta, domnia sa împreună cu Dl. Ştefănescu vor purta discuţii cu Dl. Reisinger cu privire la Ciobănescul Romanesc de Bucovina.

În urma solicitării venite din teritoriu şi la sugestia Dnei Daniela Radu, Consiliul Director hotărăşte deschiderea unui registru special pentru rasele neomologate de F.C.I. dar omologate de asociaţiile naţionale membre F.C.I., sau asociaţiile naţionale care au încheiat convenţii speciale cu F.C.I., respectiv Canada, Marea Britanie şi SUA. COR va propune soluţiile tehnice de repertorizare în înregistrarea acestor rase.

Se aprobă cu unanimitate de voturi desfăşurarea Campionatului Naţional de Dresaj Canin la Târgovişte în zilele de 15-19 octombrie 2008.

Se aprobă cu unanimitate de voturi cererea C.N.C.C.R.C.R.C. cu privire la organizarea unei expoziţii de club şi a unei selecţii la Piatra Neamţ în data de 08.11.2008. Selecţiile la rasele de Ciobăneşti Româneşti se vor desfăşura numai pe baza regulamentului aprobat de Consiliul Director A.Ch.R. în această şedinţă.

 

Pt. conformitate,

 

PREŞEDINTE A.CH.R.

    Cristian Ştefănescu

CIRCULARA Nr.28 din 23.07.2008

Vă aducem la cunoştinţă că începând cu data prezentei, în conformitate cu dispoziţiile art.4 (2) alin.2, din Statutul A.Ch.R., următoarele asociaţii şi cluburi şi-au pierdut calitatea de membrii A.Ch.R. :

· Asociaţia Chinologică Caraş Severin
· Asociaţia Chinologică Drobeta – Mehedinţi
· Asociaţia Chinologică Neamţ
· Asociaţia Chinologică Oneşti
· Copoi Club Român
· Clubul Naţional al Câinilor Ciobăneşti – C.N.C.C.
· Shar – Pei Club of România.

Aceste asociaţii şi cluburi sunt în continuare debitoare faţă de A.Ch.R. şi nu sunt exonerate de la plata facturilor emise.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.27 din 03.06.2008


Vă informăm că începând cu data de 15.06.2008, singurele conturi A.Ch.R., valabile sunt :

- RO44RNCB0072049673930001 – LEI
- RO17RNCB0072049673930002 – EURO

SWIFT : RNCBROBUB10,

deschise la Banca Comercială Română, Agenţia Dinicu Golescu.

Începând cu această dată, vă facem cunoscut că toate taxele A.Ch.R., se vor achita numai în conturile deschise la Banca Comercială Română.

Contul de la Banca Românească a fost anulat.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.26 din 03.06.2008


Vă transmitem pe această cale următoarele formulare, actualizate :

Ř Cerere pentru acordarea titlului de Campion România Junior;
Ř Cerere pentru acordarea titlului de Campion România;
Ř Cerere pentru acordarea titlului de Campion România Cum Laudae.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.25 din 03.06.2008

Vă informăm că dintr-o regretabilă eroare, domnii Mitra Valentin Călin şi Dr.Mărgineanu Călin au fost omişi din lista arbitrilor internaţionali A.Ch.R.
Totodată vă reamintim că lista actualizată a arbitrilor A.Ch.R. o găsiţi la adresa http://www.ach.ro/arbitri.htm.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.24 din 15.05.2008

Vă reamintim că la data de 02.02.2008, Consiliul Director a emis reglementările privind acordarea titlului CAC în România.

Vă înaintăm alăturat Nomenclatorul raselor canine care cuprinde modalităţile de acordare a titlului CACIB şi CAC în vigoare, precum şi schema de arbitraj în expoziţiile CAC şi CACIB.

Totodată vă rugăm să recitiţi Regulamentul Expoziţiilor Canine A.Ch.R. şi F.C.I., care se află pe site-ul oficial al A.Ch.R : www.ach.ro.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.23 din 14.05.2008

Prin prezenta vă înaintăm ultimele Circulare F.C.I. sosite pe adresa noastră:

Circulara 26/2008 – Arbitri Asociaţiei Chinologice din Canada (CKC)

În cadrul şedinţei ce a avut loc în data de 1,2 aprilie 2008, Comitetul General F.C.I. a hotărât să ridice temporar suspendarea arbitrilor ce aparţin CKC (a se vedea Circulara 33/2007 din 13.03.2008) astfel permiţând acestora să oficieze la expoziţiile C.A.C.I.B. Aceşti arbitri vor avea dreptul de a arbitra, strict şi exclusiv, rasele ce sunt recunoscute de către CKC şi au dreptul să acorde CC (Challenge Certificate) în Canada. Această decizie intră imediat în vigoare şi se va aplica până la data de 31 decembrie 2008.

Circulara 30/2008 – Ridicarea sancţiunii

REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPANA (R.S.C.E.) ne roagă să vă informăm că sancţiunea impusă Dlui. Jose Betere Kopp, Dnei. Isabel Perucho Prieto şi Dnei. Beatriz Betere Perucho (a se vedea Circulara Nr. 59/2006 din 10.05.2006) a fost ridicată. Deasemenea, aceştia au din nou dreptul de a folosi numele de canisă „Des Creoles Du Segquigny”.

Circulara 31/2008 – Organizaţie nerecunoscută

PHILIPPINE CANINE CLUB, INC. (PCCI) informează toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii aflaţi sub contract că nu are nici o legătură oficială cu organizaţia numită „Asia Kennel Club Union of the Philippines, Inc.” (AKCUPI). Cea din urmă nu este membru PCCI şi nici nu este recunoscută de către PCCI.

Circulara 32/2008 – Informaţii suplimentare la Circulara 7/2008: suspendarea unui membru

IRISH KENNEL CLUB ne roagă să informăm toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii aflaţi sub contract că Dl. Justin Carroll nu a fost suspendat numai din calitatea de arbitru dar şi ca membru al Irish Kennel Club pentru o perioadă de 6 ani: 3 februarie 2006 – 3 februarie 2011.

Circulara 34/2008 – Situaţia din Bosnia-Herţegovina

În cadrul şedinţei Comitetului General F.C.I. ce a avut loc la Madrid la începutul lunii, s-au aprobat, cu intrare imediată în vigoare, şi până cel mai devreme la data de 1 septembrie 2008, următoarele:
- În anul 2008, în Bosnia-Herţegovina, nu se vor organiza expoziţii internaţionale C.A.C.I.B.;
- Nici un arbitru ce provine din Bosnia-Herţegovina nu este autorizat să arbitreze la expoziţiile internaţionale C.A.C.I.B. ce se desfăşoară în afara ţării sale;
- F.C.I. nu va înregistra nici un afix ce este solicitat din Bosnia-Herţegovina;
- Toate cererile pentru titlul de Campion Internaţional vor fi suspendate şi nu vor fi omologate;
- Actele de origine de export eliberate de partenerul de contract din Bosnia-Herţegovina nu vor mai fi recunoscute de către ceilalţi membri F.C.I. sau parteneri aflaţi sub contract. În plus, nu se va recunoaşte nici un act de origine de export eliberat de alte organizaţii din Bosnia-Herţegovina.

Circulara 36/2008 – Ridicarea suspendării

FEDERACION CINOLOGICA DE CUBA (F.C.C.) informează toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii aflaţi sub contract că Club Cubano del Perro Pastor Aleman a fost repus în drepturi ca membru F.C.C. Această circulară primează asupra circularei 76/2006 din 12.06.2006.

Circulara 39/2008 – Schimbare de adresă

UKRAINIAN KENNEL UNION informează toate organizaţiile membre F.C.I. precum şi partenerii aflaţi sub contract asupra schimbărilor survenite la adresa de contact.
Adresele paginii de internet şi de e-mail rămân neschimbate

UKRAINIAN KENNEL UNION
Obolonskaya Str. 39, Office 17
04071 Kiev
Ucraina
Tel: 00 380 44 531 37 63
Fax: 00 380 44 531 37 64
Adresă site: http://www.uku.com.ua
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Lista forfetară Nr. 8 / 2008 – Genk 26 şi 27 iunie 2004

Societe Royale St. Hubert ne roagă să vă informăm că persoana menţionată mai jos şi-a achitat în întregime datoriile reprezentând neachitarea taxei de înscriere de la expoziţiile internaţionale de la Genk din 26 şi 27 iunie 2004. Astfel, sancţiunea este ridicată, iar expozantul poate fi admis la expoziţiile internaţionale ce se desfăşoară sub egida F.C.I.
Dl. Deillon Jean Louis, Franţa

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.22 din 14.05.2008

Stimate Doamne,
Stimaţi Domni,

Prin prezenta vă transmitem lista actualizată a Colegiului de al Arbitri A.Ch.R.

Cu stimă,

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.21 din 14.05.2008

Vă aducem la cunoştinţă că a fost semnat un Protocol de colaborare între A.Ch.R. şi A.G.V.P.S

Textul acestui protocol a fost aprobat de Consiliul Director al A.Ch.R. la data de 12.10.2007 şi înaintat către A.G.V.P.S. pentru confirmare.

Având în vedere că nu s-au formulat obiecţii majore, acest protocol a fost semnat la data de 05.05.2008 şi intră în vigoare la data comunicării.

Alăturat veţi găsi copia acestui document.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.20 din 05.05.2008

Vă informăm că datorită evoluţiei rabiei pe raza Judeţului Cluj şi în conformitate cu Hotărârea Prefectului acestui judeţ, expoziţiile chinologice internaţionale C.A.C.I.B. programate a avea loc în datele de 24 şi 25 mai a.c. au fost anulate.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.19 din 24.04.2008

În atenţia asociaţiilor şi cluburilor care organizează expoziţii, concursuri şi examene de lucru.

Vă reamintim că una din condiţiile de acceptare a înscrierilor la manifestările organizate sub egida A.Ch.R., este aceea de a se înainta odată cu buletinul de înscriere şi copia legitimaţiei de membru într-o organizaţie afiliată A.Ch.R., precum şi dovada achitării cotizaţiei anuale, la zi.

Având în vedere sesizările venite din partea asociaţiilor şi cluburilor membre cu privire la nerespectarea acestei condiţii, delegaţii-observatori au primit dispoziţia de a verifica la faţa locului buletinele de înscriere în expoziţie, mai precis, dacă acestea sunt însoţite de copia legitimaţiei de membru cu cotizaţia achitată la zi, a celui înscris.
Acolo unde se va constata nerespectarea acestei condiţii, se vor dispune măsuri în consecinţă, mergând până la suspendarea dreptului de a mai organiza expoziţii sub egida A.Ch.R.

Totodată, reamintim organizatorilor de expoziţii, concursuri şi examene de lucru, că nu au dreptul de a practica tarife discriminatoare faţă de membrii A.Ch.R.
Toţi membrii A.Ch.R. se bucură de aceleaşi drepturi şi facilităţi şi niciun organizator nu are dreptul de a practica tarife diferenţiate.
Acolo unde se vor constata astfel de practici, se vor lua măsuri disciplinare, mergând până la excluderea din A.Ch.R.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.18 din 23.04.2008

Pe această cale vă înaintăm broşura European Dog Show 2008,03-05.10.2008 Budapesta, editată de Asociaţia Chinologică din Ungaria – MEOE.

Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a informa membri dumneavoastră cu privire la aceste documente şi totodată să le puneţi la dispoziţie copii xerox ale acestui material.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.17 din 23.04.2008

Vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 17.04.2008 Asociaţia Chinologică “ Gheorghe Creţu” – Rădăuţi şi Clubul de Vizsla Maghiară şi Pontatori Insulari din România, în conformitate cu art 4 (2) alin.2 din Statutul A.Ch.R au pierdut calitatea de membrii ai Asociaţiei Chinologice Române.

Cu toate acestea, nu sunt exoneraţi de plata facturilor emise de A.Ch.R.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.16 din 15.04.2008

După cum bine ştiţi, conducerea A.Ch.R. se află într-o campanie permanentă de lobby pentru chinologia românească.

Una dintre componentele de bază ale acestei acţiuni este reliefarea activităţii A.Ch.R. în periodice chinologice din străinătate.

În numărul 1/2008 (cel de faţă) al revistei oficiale F.C.I. este prezentată Asociaţia Chinologică Română.

Doresc să mulţumesc şi pe această cale D-lui Petru Muntean pentru colaborarea la întocmirea acestui articol.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.15 din 02.04.2008

Prin prezenta, vă înaintăm următoarele documente cu privire la Expoziţia Europeană 2008 ce se va desfăşura la Budapesta în perioada 03-05 octombrie:

- Informaţii generale;
- Fişă de înscriere;
- Lista de tarife;
- Informaţii cu privire la cazare;
- Lista completa a arbitrilor.

Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a informa membri Dvs. cu privire la aceste documente.

Pentru detalii suplimentare vă recomandăm să vizitaţi site-ul: www.eurodogshow2008.hu sau site-ul A.Ch.R.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.14 din 02.04.2008

Prin prezenta, vă înaintăm următoarele documente F.C.I.:

- Lista Forfetară Nr. 2/2008 – Liege 21,22 iulie 2007, Liege 21,22 iulie 2007;
- Lista Forfetară Nr. 7/2008 – Bruxelles 29,30 mai 1999, Genk 9,10 decembrie 2006;
- Circulara Nr. 19/2008 – Suspendare membru;
- Circulara Nr. 20/20078 – Suspendare membru;
- Regulamentul şi Regulile oficiale internaţionale pentru probele de câmp şi de vânătoare pentru Pontatorii Continentali;

De asemenea, vă informăm că standardul pentru rasa Deutsch Stichelhaar a fost actualizat. Acesta poate fi consultat pe pagina oficială F.C.I., www.fci.be .

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.13 din 24.03.2008

Datorită rezultatelor obţinute de către domnul Drăgănescu Marian la expoziţia de la Cruft’s 2008,cu câinele Pi Da Quinta D’Abroeira din rasa Dachshund standard wire hair,

Locul I la SPECIAL JUNIOR CLASS
Locul II la POST-GRADUATED DOG CLASS,

Comitetul Excecutiv al A.Ch.R. a hotărât acordarea aceloraşi facilităţi ca şi participanţilor români de la Expoziţia Europeană de la Zagreb 2007.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.12 din 10.03.2008

Prin prezenta vă înaintăm înregistrarea lucrărilor Simpozionului Naţional de Ciobăneşti Româneşti – Suceava – 13.10.2007.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.11 din.05.03.2008

Prin prezenta vă înaintăm următoarele circulare F.C.I.:

v Circulara nr.5 / 24.01.2008 – Statistici afixe;
v Circulara nr.6 / 30.01.2008 – Suspendare arbitru;
v Circulara nr.7 / 30.01.2008 – Suspendare arbitru;
v Circulara nr.8 / 30.01.2008 – Noua adresă de e-mail;
v Circulara nr.9 / 30.01.2008 – Interdicţie de a expune;
v Circulara nr.11 / 07.02.2008 – Abrevierea cărţilor de origine din ţările membre F.C..I.;
v Circulara nr.12 / 07.02.2008 – Statistici CACIT;
v Circulara nr.14 / 08.02.2008 – Statistici Campioni Internaţionali;
v Circulara nr.15 / 13.02.2008 – Suspendare arbitru;
v Circulara nr.131/2007 / 06.02.2008 – Lista Expoziţiilor internaţionale F.C.I. pentru anul 2009;
v Circulara nr.14/2007 / 06.02.2008 – Lista Expoziţiilor internaţionale F.C.I. pentru anul 2008;
v Standard Dogo Canario.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.10 din.05.03.2008


Prin prezenta vă înaintăm listele forfetare F.C.I.:

- Liege 26-27.07.2003
· 1513 Mme. Sonberg Christine – Okern Turgvei 3 – N-0580 OSLO Berger Belge
- Mechelen 20-21.08.2005
· 001669 Mme. Belgherbi Francine – Rue de Renvaux 13, F – 54570 FOUG ( France) Greyhound
- Genk 9-10.12.2006
· 001800 Pas Tn – Kooiweg 11, NL – 8355 VD GIETYHOORN (Pays-Bas) Polski Owcyarek Podhalanski
- Genk 25-26.06-2005
· 001625 M Ceulemans Ron – Nachtegaalstraat 1/7, B-2860 Sint-Katherlijne-Waver Deutsche Dogge
- Monaco 14-15.04.2006
· Mme.Della Rocca Agnese – Via N.L.King 1,I – 28010 DIVIGNANO (NO) - Italia
- Courtrai 18-19.11.2006
· 001782 M. Horstmann Jorg – Emmastrasse 25, D – 27476 CUXHAVEN-DOSE ( Germania) Ogar Afgan
· 001769 Mme. Van Elburg Gina – Stegerdijk 7, NL – 773 PT STEGEREN ( Pays-Bas) Labrador Retriever
- Genk 9-10.2006
· Vezi Anexa 1
Vă reamintim că aceste persoane nu pot fi înscrise la competiţiile organizate sub egida A.Ch.R. şi F.C.I., decât după ce şi-au achitat datoriile faţă de organizatori.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.9 din 04.03.2008


HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DIRECTOR
Sibiu, 29.02.2008

Prezenţi: Ştefănescu Cristian, Lokodi Csaba Zsolt, Timen Andrei, Schill Roberto, Papp Vasile Carol, Muntean Petru, Radu Daniela, Molnar Zsolt

Ordinea de zi propusă şi adoptată cu unanimitate de voturi:
1. Aprobarea Raportului de activitate A.Ch.R. 2007;
2. Aprobarea Bilanţului financiar – contabil la 31.12.2007;
3. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008;
4. Aprobarea formei finale a Regulamentului expoziţional A.Ch.R.;
5. Diverse.

Ordinea de zi propusă prin convocarea din 28.02.2008 este aprobată cu unanimitate de voturi.

1. Aprobarea Raportului de activitate AChR 2007.

În cadrul acestui punct din ordinea de zi se fac aprecieri asupra activităţii COR precum şi asupra desfăşurării expoziţiilor din anul 2007. Se remarcă cursul ascendent al activităţii Asociaţiei Chinologice Române spre o activitate de înalt profesionalism. Modificările survenite în cadrul Regulamentelor interne au fost un rezultat al evoluţiei activităţii chinologice din România dar şi o obligaţie de aliniere la Regulamentele F.C.I. Cu unanimitate de voturi este aprobat Raportul de activitate A.Ch.R. 2007.

2. Aprobarea Bilanţului financiar – contabil la 31.12.2007.

Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă Bilanţul financiar – contabil la 31.12.2007 al A.Ch.R. (v.circulara 8/2008)

3. Proiectul de Buget venituri şi cheltuieli pentru anul 2008.

Cu unanimitate de voturi este aprobat Bugetul de venituri şi cheltuilei pentru anul 2008 întocmit de către Dl. Cristian Ştefănescu şi Dl.Roberto Schill. Raportul de activitate A.Ch.R. 2007, Bilanţul financiar-contabil la 31.12.2007 şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 (v.circulara 8/2008) vor fi înaintate spre aprobare Adunării Generale A.Ch.R. din 01.03.2008.

4. Aprobarea formei finale a Regulamentului expoziţional A.Ch.R.

Cu unanimitate de voturi este aprobat Regulamentul expoziţional A.Ch.R., urmând ca acesta să intre în vigoare începând cu 01.03.2008 (anexa 1).

5. Diverse.

În cadrul acestui punct Dl. Ştefănescu prezintă raportul de reevaluare al apartamentului ce este sediul Asociaţiei Chinologice Române întocmit de către un expert evaluator. Membrii Consiliului Director aprobă cu unanimitate de voturi acest raport de evaluare urmând ca el să fie supus votului Adunării Generale A.Ch.R.

Membrii Consiliului Director iau act de schimabarea denumirii Asociaţiei Chinologice a Jud. Ilfov în Asociaţia Chinologică Metropolitană Bucureşti, conform Hotărîrii Adunării Generale a Asociaţiei Chinologice a Jud. Ilfov din data de 27.08.2007.

Cu unanimitate de voturi sunt aprobate solicitările venite din parte Carpatin Club România şi România Retriever Club de a organiza examene de selecţie în data de 09.03.2008, respectiv 30.03.2008.

Cu unanimitate de voturi Dl. Petru Muntean este numit Preşedintele Comisiei de Omologare a Raselor Autohtone.

Pt. conformitate,

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE A.CH.R.

CIRCULARA Nr.8 din 27.02.2008

Prin prezenta vă înaintăm următoarele documente:

- Bilanţul A.Ch.R. la data de 31.12.2008;
- Proiectul bugetului A.Ch.R. de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008;
- Raportul Comisiei de Cenzori privind exerciţiul financiar pentru anul 2007.


Aceste documente vor fi supuse aprobării Adunării Generale A.Ch.R. din data 01.03.2008.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE

CIRCULARA Nr.7 din 21.02.2008

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Activitate al A.Ch.R. pentru anul 2007, conform ordinii de zi propuse în convocarea Adunării Generale a A.Ch.R.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE

CIRCULARA Nr.6 din 12.02.2008

CIRCULARA Nr.5 din 31.01.2008

Vă înaintăm urmatoarele documente :

1. Legea nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor;
2. Legea nr. 9 din 11 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor;
3. Circulara F.C.I. nr. 124 din 4 decembrie 2007 – lista raselor acceptate provizoriu de către F.C.I.;
4. Circulara F.C.I. nr. 14 din 5 decembrie 2007 – lista expoziţiilor internaţionale F.C.I. pentru anul 2008;
5. Circulara F.C.I. nr. 131 din 5 decembrie 2007 – lista expoziţiilor internaţionale F.C.I. pentru anul 2009;
6. Circulara F.C.I. nr. 1 din 10 ianuarie 2008 – Expoziţia Mondială F.C.I. – 2011;
7. Circulara F.C.I. nr. 2 din 10 ianuarie 2008 – noile date de contact ale U.K.U. (Asociaţia Chinologică din Ucraina);
8. Circulara F.C.I. nr. 3 din 10 ianuarie 2008 – lista ţărilor membre F.C.I.;
9. Revista F.C.I. – numărul 4/2007;
10. Regulamentul F.C.I pentru expoziţii chinologice;
11. Regulamentul F.C.I. pentru arbitrii de expoziţii.

Aceste documente le puteţi găsi şi pe site-ul A.Ch.R. – www.ach.ro

PREŞEDINTE A.CH.R.

Cristian Ştefănescu

CIRCULARA NR.4/29.01.2008

Pentru o mai bună informare a membrilor săi, Asociaţia Chinologică Română vă înaintează prin prezenta următoarele documente:

Statutul AChR în vigoare
Incheierea la dosarul 103/PJ/2000
Adresierul AChR.

Aceste documente pot fi găsite şi pe site-ul oficial: www.ach.ro

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE

CIRCULARA NR.3/29.01.2008

Asociaţia Chinologică Română informează toţi membri săi că nu are nimic în comun şi nu există nicio relaţie oficială cu organizaţiile dizidente:

Asociaţia Chinologică din România-Bucureşti,Cal.Moşilor 128
Asociaţia Chinologică a Municipiului Bucureşti,str.Sălăgeni 25.

Aceste organizaţii precum şi membri lor nu sunt recunoscute şi nu beneficiază de serviciile oferite de Asociaţia Chinolgică Română şi Federaţia Chinologică Internaţională.

Cristian Ştefănescu
PREŞEDINTE

CIRCULARA Nr.2 din 14.01.2008

A.Ch.R.Arad ne solicită să vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 23.10.2007, dl. Gligor Antonius a fost exclus definitiv din cadrul acestei asociaţii.

Întrucât această sancţiune a rămas definitivă, prezenta măsură se aduce la cunoştinţa tuturor asociaţiilor şi cluburilor membre A.Ch.R., urmând ca acestea să respecte principiul reciprocităţii.

PREŞEDINTE A.CH.R.

Cristian Ştefănescu

CIRCULARA Nr.1 din 14.01.2008

Pentru o mai bună mediatizare a activităţii asociaţiei naţionale, conducerea A.Ch.R., a încheiat un contract de colaborare cu Pet TV în vederea unui parteneriat media cu acest canal de televiziune digitală.

În cadrul acestei colaborări, conducerea A.Ch.R. doreşte să contribuie şi la formarea unei bănci de informaţii pentru membrii săi prin difuzarea de materiale specifice activităţii chinologice.

Un prim pas în această direcţie constă în punerea la dispoziţia dumneavoastră a colecţiei de DVD – uri “ Pet Shop”. Anexat veţi găsi primele 6 titluri, urmând ca pe viitor să primiţi şi următoarele titluri, fucţie de apariţia acestora.

Aceste materiale se difuzează de către A.Ch.R. la toate asociaţiile şi cluburile membre, precum şi la toţi arbitrii A.Ch.R.

Cu deosebită consideraţie,

Cristian Ştefănescu

PREŞEDINTE A.CH.R.

yuki

PEDIGREE DOGS OFFER SO MUCH

FCI ROMANIA960

Share a picture with your dog!

Click here 

Actualizari poze Best in Show

Fotografii Best in Show 2024:  Timisoara, Ploiesti, Agnita, Belciugatele new, Bistrita new

cdmec142

A.Ch.R pe Facebook