fcicrop

Comisia de Etica si Disciplina

Comunicat din 4 Septembrie 2018

Regulamentul Comisiei de Etică şi Disciplină a A.Ch.R.

Componenta Comisiei de Etică şi Disciplină a A.Ch.R.

MEMBRII TITULARI :

Ludoşan Adrian

 

Lucian Bagia

 

Sebastian Flesieru

MEMBRII SUPLEANŢI :

Liviu Ionescu

 

Gheorghe Schill

Hotarari ale Comisiei de Etică şi Disciplină a A.Ch.R.

HOTARAREA NR. 1

Cu doua voturi “pentru” si o abtinere, membri prezenti au hotarat alegerea domnului Lucian BAGIA in functia de presedinte ale C.E.D., in conditiile art.15 alin.(1) teza finala din Statutul A.Ch.R.
HOTARAREA NR. 2
Avand in vedere modificarea prevederilor Statutului A.Ch.R. prin Hotararea Adunararii Generale din 28.03.2009, precum si intentia membrilor C.E.D. de reorganizare a modului de functionare a C.E.D. in limitele legii si ale Statutului A.Ch.R., in temeiul prevederilor art.15 alin.(2) din Statutul A.Ch.R., in unanimitate, membri prezenti au hotarat adoptarea Regulamentului Comisiei de Disciplina (ANEXA NR.3), care va fi inaintat Consiliului Director in vederea validarii, conform art.15 alin.(2) teza I din Statutul A.Ch.R.

HOTARAREA NR. 3
In unanimitate, membri C.E.D. au hotarat amanarea analizarii si solutionarii tuturor plangerilor adresate C.E.D. dupa data validarii noului Regulament al Comisiei de Disciplina de catre Consiliul Director, persoanele interesate si membri C.E.D. urmand a fi convocate in conditiile noului Regulament al Comisiei de Disciplina validat de Consiliul Director.
HOTARAREA NR. 4
Subsemnatul Lucian BAGIA, in calitate de presedinte al Comisiei de Etica si Disciplina din cadrul Asociatiei Chinologice Romane, in conformitate cu prevederile art.6.1 lit.b din Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina, HOTARASC respingerea, ca inadmisibila, a sesizarii formulate de doamna Adriana BRATIANU, inregistrata la Asociatia Chinologica Romana sub nr. 914 / 30.06.2011, intrucat dovada achitarii taxei de examinare nu este atasata sesizarii, asa cum dispun in mod expres prevederile art. 3.3 din Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina.
Proces verbal de afisare a hotararii nr. 4 a Comisiei de Etica si Disciplina a A.Ch.R.
HOTARAREA NR. 5
Subsemnatul Lucian BAGIA, in calitate de presedinte al Comisiei de Etica si Disciplina din cadrul Asociatiei Chinologice Romane, in conformitate cu prevederile art.6.1 lit.a din Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina si avand in vedere ca normele de procedura stabilite in Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina aprobat prin Decizia nr. 15 / 05.11.2010 sunt de aplicare imediata, HOTARASC respingerea, ca inadmisibila, a sesizarii formulate de doamna Lavinia BUDA, inregistrata la Asociatia Chinologica Romana sub nr. 745 / 16.06.2010, intrucat faptele sesizate (neluarea masurile de prevenire a atac cainelui Antima Dream a Lil' Dream de catre cainele Corbu, proprietatea domnului Sebastian FLESIERU) exced competentei materiale a Comisiei de Etica si Disciplina, asa cum este aceasta definita la art.1 din Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina
Proces verbal de afisare a hotararii nr. 5 a Comisiei de Etica si Disciplina a A.Ch.R.
HOTARAREA NR. 6
Subsemnatul Lucian BAGIA, in calitate de presedinte al Comisiei de Etica si Disciplina din cadrul Asociatiei Chinologice Romane, in conformitate cu prevederile art.6.1 lit.a) si c) din Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina, HOTARASC, respingerea, ca inadmisibila, a sesizarii formulate de domnul Laszlo MATYES, inregistrata la Asociatia Chinologica Romana sub nr. 1221 / 16.09.2011, intrucat:
(i) faptele sesizate, respectiv abuzurile fizice si verbale la care domnul Laszlo MATYES a fost supus de catre domnul Alain DAESCU cu ocazia expozitiei CACIB Albena Bulgaria din 03.08.2011, exced competentei materiale a Comisiei de Etica si Disciplina, asa cum este aceasta definita la art.1 din Regulamentul Comisiei de Etica si Disciplina,
(ii) sesizarea nu contine angajamentul domnul Laszlo MATYES ca in termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data comunicarii hotararii in conditiile Regulamentului Comisiei, va achita eventuala diferenta de cheltuieli care depaseste cuantumul taxei de examinare.
Proces verbal de afisare a hotaririlor Comisiei de Etica si Disciplina a A.Ch.R.
Proces verbal de afisare a hotararii nr. 5 a Comisiei de Etica si Disciplina a A.Ch.R.
   
Decizia nr. 15 din 05.11.2010 - Se aprobă Regulamentul Comisiei de Etică şi Disciplină a A.Ch.R
Proces verbal de afisare a Regulamentului Comisiei de Etica si Disciplina a A.Ch.R.

Inceputul paginii

Iesire A.Ch.R. 826 / 06.07.2010

C a t r e
Domnul Adrian LUDOSAN,
Domnul Lucian BAGIA,
Domnul Ferenc TOROK,


Subscrisa ASOCIATIA CHINOLOGICA ROMANA, prin presedinte Cristian STEFANESCU,

CONVOACA
membrii COMISIEI DE ETICA Sl DISCIPLINA, pentru data de 23.07.2010, ora 11:00, la sediul ASOCIATIEI CHINOLOGICE ROMANE, situat in mun.BUCURESTl, bd-ul DINICU GOLESCU nr. 37, bl.4, sc.C, apt.70, sector1 , cu urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea Presedintelui COMISIEI DE ETICA Sl DISCIPLINA.
2. Modificarea Regulamentului COMISIEI DE ETICA Sl DISCIPLINA, in concordanta
cu modificarea prevederilor Statutului ASOCIATIEI CHINOLOGICE ROMANE.

Presedinte,

Cristian Stefanescu

yuki

PEDIGREE DOGS OFFER SO MUCH

FCI ROMANIA960

Share a picture with your dog!

Click here 

Actualizari foto si video

Fotografii Best in Show: Dumbraveni 2022 ,Satu-Mare 2022, Suceava 2022, Timisoara 2022, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta,  Oradea,  Sibiu, Focsani, new Arad, newPloiesti, newBistrita

cdmec142

A.Ch.R pe Facebook