ASOCIATIA

                           CHINOLOGICA

                           ROMANAź

 

 

 

CIRCULARA Nr.6 din 12.02.2008

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DIRECTOR

Arad, 02.02.2008

 

Prezenți: Ștefănescu Cristian, Lokodi Csaba Zsolt, Timen Andrei, Schill Roberto, Papp Vasile Carol, Muntean Petru, Radu Daniela, Molnar Zsolt

 

Ordinea de zi propusă și adoptată cu unanimitate de voturi:

1.       Aprobarea hotărârilor Comitetului Executiv din data de 22.11.2007;

2.       Definitivarea calendarului expozițional 2008, respectiv aprobarea manifestărilor organizate de cluburile de rasă;

3.       Aprobarea regulamentelor verificate și propuse spre însușire de Comisia Chinotehnică;

4.       Discutarea Regulamentului de formare a secretarilor și comisarilor de ring;

5.       Informare cu privire la noul regulament expozițional FCI și noul regulament al arbitrilor FCI;

6.       Discutarea listei de restricții privind împerecherea intervarietăți;

7.       Adoptarea listei privind acordarea titlului CAC pe varietăți de rasă;

8.       Stabilirea datei, locului și ordinii de zi pentru Adunarea Generală Ordinară A.Ch.R. 2008;

9.       Aprobarea listei delegaților – observatori A.Ch.R. pentru anul 2008;

10.    Măsuri pentru îmbunătățirea activității de selecție și omologare a raselor de Ciobănești Românești;

11.    Diverse.

 

Ordinea de zi propusă este aprobată cu unanimitate de voturi.

 

1.        Aprobarea hotărârilor Comitetului Executiv din data de 22.11.2007.

 

Sunt supuse discuției, hotărârile Comitetului Executiv A.Ch.R. din data de 22.11.2007 de la București și acestea sunt adoptate cu unanimitate de voturi.

 

2.       Aprobarea proiectului de Calendar Expozițional 2008 pentru Expoziții de club, Selecții și Examene de lucru.

 

La acest punct sunt prezentate solicitările venite din partea cluburilor. Se prezintă situația cluburilor care nu și-au achitat obligațiile financiare.

-      Clubul Național al Câinilor Ciobănești nu va mai organiza nicio manifestare recunoscută de AChR până la îndeplinirea obligațiilor financiare restante. Această propunere este adoptată cu 7 voturi pentru și 1 abținere.

-      Pentru aceleași motive, se resping cererile de organizare a unor manifestări chinologice sub egida A.Ch.R. pentru Clubul de Vizsla Maghiară și Pontatori Insulari din România și Clubul Român de Brac German cu Păr Scurt. Aceste cereri vor fi luate în considerare numai după ce aceste cluburi își vor îndeplini obligațiile financiare față de A.Ch.R.

 

Este supus la vot proiectul de calendar expozițional și cu 7 voturi pentru și 1 abținere sunt aprobate manifestările solicitate cu excepția celor propuse a se organiza în aceiași zi cu manifestările CACIB. (anexa 1)

 

3.       Aprobarea regulamentelor verificate și propuse spre însușire de Comisia Chinotehnică.

 

Cu unanimitate de voturi este aprobat Regulamentul Probelor de Lucru pentru Retrieveri în formă modificată, conform observațiilor și propunerilor venite din partea Comisiei chinotehnice. În acest sens, Dl. Andrei Timen, membru al România Retriever Club, va informa clubul despre propunerile de modificare, urmând ca după primirea regulamentului revizuit și avizul final al Comisiei Chinotehnice, acesta să fie publicat pe site-ul AChR.

 

Deoarece omologarea raselor naționale de către FCI, este o prioritate a Asociației Chinologice Române, Consiliul Director hotărăște cu unanimitate de voturi desemnarea D-lui Petru Muntean ca reprezentant al Consiliului Director A.Ch.R. în relația cu cluburile ce reprezintă aceste rase. Dl. Muntean va stabili împreună cu responsabilii acestor cluburi strategia de selecție și ameliorare pentru Ciobăneștii Românești, întocmirea fișelor de selecție și măsurători precum și regulamentele specifice acestor activități. În consecință, Regulamentul de Selecție pentru acordarea dreptului de reproducție la rasa Ciobănesc Românesc de Bucovina va fi aprobat numai după avizul D-lui Muntean.

În continuare se înaintează propunerea, adoptată cu unanimitate de voturi, prin care A.Ch.R. va solicita ca în termen de 15 zile, toate cluburile membre să comunice secretariatului A.Ch.R. următoarele documente:

  1. Regulamentul de club pentru selecția rasei/raselor care fac parte din club;
  2. Condițiile în care se poate acorda dreptul de reproducție pentru rasa/rasele respective.

În cadrul următoarei ședințe a Consiliului Director se va discuta situația transmiterii acestor situații și se vor lua măsurile ce se impun.

 

4.       Discutarea Regulamentului de formare a secretarilor și comisarilor de ring

 

În cadrul acestui punct din ordinea de zi au loc discuții referitoare la utilitatea și importanța existenței unui corp calificat al secretarilor și comisarilor de ring. Dl.Lokodi prezintă o propunere de Regulament de formare a secretarilor și comisarilor de ring, urmând ca finalizarea acestuia să fie discutată în următoarea ședință.

 

5.       Informare cu privire la noul regulament expozițional FCI și noul regulament al arbitrilor FCI

 

S-a luat act act de noul Regulament Expozițional FCI și urmează ca, în proxima ședință a Consiliului Director, să se procedeze la modificarea și completarea Regulamentului Expozițiilor A.Ch.R. în conformitate cu noile prevederi FCI.

In urma sesizărilor și propunerilor venite din partea organizatorilor de expoziții, se adoptă cu unanimitate de voturi propunerea prin care buletinele de înscriere la expoziții vor fi considerate valabile doar dacă la rubrica „Proprietar” sunt înscrise numele și adresa unei persoane fizice. Nu vor fi luate în considerare buletinele de înscriere care  au înscrise la această rubrică nume de canise sau denumiri de persoane juridice.

 

6.       Discutarea listei de restricții privind împerecherea intervarietăți

 

Cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului Director adoptă Lista privind restricțiile împerecherilor între varietățile de rasă:

-                  Berger Belge – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Berger de Beauce – se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Berger de Brie – se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Hollandse Herdershond – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Mudi – se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Pumi – se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Puli – se admite  împerecherea între varietăți;(excepție: varietatea alba nu se împerechează cu celelalte varietăți de culoare)

-                  Deutsche Dogge – nu se admite  împerecherea între varietăți(excepție: 1.varietatea galben se poate împerechea cu tigrat; 2.varietatea negru se poate împerechea cu arlechin)

-                  Riesenschnauzer – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Schnauzer – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Zwergschnauzer – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  English Bullterrier – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Teckel – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Deutscher Spitz – nu se admite  împerecherea între varietăți(excepție: 1.la Mittelspitz se admite împerecherea varietăților de culoare; 2. la Kleinspitz se admite împerecherea varietăților de culoare; 3. la Zwergspitz se admite împerecherea între varietățile de culoare).

-                  Perro Sin Pelo Del Peru – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Xoloitzquintle – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Podenco Ibicenco – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Podengo Portugues – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Schweizer laufhunde – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Schweizerische niederlaufhunde – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  St.Bernhardshund – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Weimaraner – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  English Cocker Spaniel – se admite  împerecherea între varietăți (excepție: varietatea pluricolor nu se împrechează cu varietatea red sau black);

-                  American Cocker Spaniel – se admite  împerecherea între varietăți (excepție: varietatea pluricolor nu se împrechează cu celelalte varietăți)

-                  Caniche – nu se admite  împerecherea între varietăți(excepție: 1.varietatea negru se poate împerechea cu maron; 2.varietatea orange fawn se poate împerechea cu red fawn);

-                  Epagneul nain Continental – nu se admite  împerecherea între varietăți;

-                  Chihuahua – nu se admite  împerecherea între varietăți;

 

Pentru cazuri bine întemeiate, cu avizul Comisiei Chinotehnice și numai înainte de efectuarea montei, pot fi aprobate derogări de la prevederile acestei liste.

 

De asemenea, cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă, este adoptată o prevedere ce va fi cuprinsă în Regulamentul de creștere A.Ch.R.: incesturile (tat㠖 fiică, mam㠖 fiu, frate - soră) se pot face numai cu aprobarea Comisiei Chinotehnice și numai înainte de efectuarea montei.

 

7.       Adoptarea listei privind acordarea titlului CAC pe varietăți de rasă

 

Membrii Consiliului Director stabilesc Lista privind modul de acordare a titlului CAC pe varietăți de rasă (anexa 2):

-          Puli – titlul CAC se acordă asemeni titlului CACIB

-          Dobermann – titlul CAC se acordă separat pe varietăți de culoare

-          Hollandse Herdershond – titlul CAC se acordă separat pe varietăți de păr

-          Deutscher Boxer – titlul CAC se acordă separat pe varietăți de culoare

-          Deutsche Dogge – titlul CAC se acordă asemeni titlului CACIB

-          Xoloitzquintle – titlul CAC se acordă asemeni titlului CACIB

-          Podengo Portugues – titlul CAC se acordă asemeni titlului CACIB

-          Podenco Ibicenco – titlul CAC se acordă asemeni titlului CACIB

-          English Cocker Spaniel – titlul CAC se acordă asemeni titlului CACIB

-          American Cocker Spaniel – titlul CAC se acordă asemeni titlului CACIB

-          Caniche – titlul CAC se acordă asemeni titlului CACIB

-          Chinese Crested Dog – titlul CAC se acordă asemeni titlului CACIB

-          Chihuahua – titlul CAC se acordă asemeni titlului CACIB

-          Epagneul nain Continental – titlul CAC se acordă asemeni titlului CACIB

-          Russkiy Toy – titlu CAC se acordă pe varietăți de păr

 

8.       Stabilirea datei, locului și ordinii de zi pentru Adunarea Generală Ordinară A.Ch.R. 2008

 

Cu unanimitate de voturi se stabilește ca Adunarea Generală Ordinară A.Ch.R. să se desfășoare la data de 01 martie 2008 orele 10.00 am, în localitatea Sibiu, cu următoarea ordine de zi:

1.       Raportul de activitate pentru anul 2007;

2.       Aprobarea Bilanțului financiar – contabil pentru anul 2007, proiectul de Buget pentru anul 2008, Raportul Comisiei de Cenzori;

3.       Diverse.

 

De asemenea, cu unanimitate de voturi, se aprobă ca următoarea ședință a Consiliului Director să aibă loc în data de 29.02.2008 în localitatea Sibiu.

 

9.       Aprobarea listei delegaților – observatori A.Ch.R. pentru anul 2008 (anexa 3)

 

Cu unanimitate de voturi membrii Consiliului Director aprobă lista delegaților – observatori A.Ch.R. pentru expozițiile CAC și CACIB desfășurate în anul 2008.

 

10.    Măsuri pentru îmbunătățirea activității de selecție și omologare a raselor de Ciobănești Românești

 

Deoarece în cadrul punctului 3 din ordinea de zi a fost dezbătută această problemă, iar ca primă măsură, în vederea unei îmbunătățiri, s-a hotărât numirea unui reprezentant A.Ch.R. în relația cu cluburile ce reprezintă rasele naționale în persoana D-lui Petru Muntean, membrii Consiliului Director trec la următorul punct din ordinea de zi.

 

11.    Diverse

 

În urma solicitărilor venite din partea A.Ch. Maramureș, A.Ch. Turda și A.Ch. Iași de a organiza expoziții CAC în anul 2008, membrii Consiliului Director, cu 5 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, stabilesc următoarele date:

 

-          CAC Iași – 03.05.2008

-          CAC Baia Mare – 18.10.2008

-          CAC Turda – 19.10.2008

Aceste date vor fi cuprinse în calendarul expozițional.

 

Dl. Cristian Ștefănescu face o informare membrilor Consiliului Director cu privire la existența unui Parteneriat între Clubul de Dresaj Canin (CDC) și Centrul de Educare Canină România (CEdCRo), prin care cel din urmă devine asociat CDC și implicit A.Ch.R. Deoarece acest lucru contravine Statutului A.Ch.R., documentul în cauză a fost înaintat juristului A.Ch.R. pentru a nota observațiile din punct de vedere juridic  asupra acestui Parteneriat. S-a solicitat dlui.Landt ca în termen de 3 zile să prezinte copii ale tuturor parteneriatelor semnate de CDC cu alte persoane juridice. Dl.Landt a fost de acord și a promis că va pune la dispoziția Consiliului aceste documente.

 

În urma sesizărilor din teritoriu se constată că în cadrul expozițiilor chinologice se înscriu participanți care nu fac dovada că au cotizațiile plătite la zi față de asociațiile sau cluburile membre AChR din care fac parte. Ținându-se seama de aceste lucruri, se hotărăște transmiterea unei circulare în teritoriu prin care să se reamintească organizatorilor de expoziții că au obligația de a respecta prevederile regulamentare și să li se ceară o mai mare atenție față de aplicarea acestora. Delegații observatori vor controla prin sondaj buletinele de înscriere la expoziții precum și documentele anexate acestora (copie legitimație membru AChR cu cotizația la zi, copie pedigree, copie diploma de campion sau certificat internațional de muncă). Se reamintește organizatorilor de expoziții internaționale că, la aceste manifestări, nu pot fi înscriși decât câini de rasă ce posedă un pedigree de tip A (minim 3 generații cunoscute).

 

Cu unanimitate de voturi se hotărăște ca acei concurenți care au obținut titlurile EuWJ, CAC, RCAC, CACIB, RCACIB la Expoziția European㠖 Zagreb 2007 să fie premiați cu tichete de gratuitate la înscrierea în expozițiile internaționale CACIB desfășurate în România în anul competițional 2008. Beneficiarii acestor taloane își vor putea înscrie orice câine aflat în proprietatea lor cu respectarea prevederilor regulamentare în vigoare.

 

Membrii Consiliului Director iau act de finalizarea proiectului de realizare a unei reviste electronice A.Ch.R. cu apariție lunară. Cu unanimitate de voturi Dl. Petru Muntean este ales redactor șef.

 

La sesizarea sosită din partea Dobermann Club România față de prevederile cuprinse în Legea 9/2008, A.Ch.R. va solicita asociațiilor și cluburilor membre propuneri concrete cu privire la redactarea unui proiect de lege pentru protecția animalelor.

 

Dl. Cristian Ștefănescu informează Consiliul Director despre activitatea D-lui Viorel Gănescu care, în septembrie 2007, s-a prezentat la Federația Chinologică Internațională pretinzând că reprezintă Asociația  Chinologică din România cu sediul în Buc.Cal.Moșilor 128, și că această organizație ar fi singura care ar reprezenta chinologia românească. In urma informării primite din partea dlui.Director Executiv FCI, Yves De Clercq, A.Ch.R. a transmis o adresă  către Comitetul Executiv al Federației Chinologice Internaționale, în care s-a reiterat faptul că situația din România s-a clarificat definitiv în anul 2000 în sensul că FCI recunoaște în România doar Asociația Chinologică Română cu sediul în Bd.Dinicu Golescu nr.37/C/70, București sector 1. De asemenea, în Circulara nr. 4/29.01.2008 s-a comunicat membrilor AChR că Asociația Chinologică din România, cu adresa în București, Str. Calea Moșilor 128 și Asociația Chinologică a Municipiului București, cu adresa în București, Str. Sălăjeni nr. 25, sunt organizații dizidente.

 

Dl. Ștefănescu propune o discuție cu privire la avantajele și dezavantajele sistemului de arbitraj nedescriptiv. Menționează că avantajele majore ale sistemului constau în reducerea considerabilă a

 

întârzierilor la programul de arbitraj dar și un volum de timp mai mare alocat analizării mai minuțioase a exemplarelor canine prezentate. Referitor la situația din România, trebuie ținut cont și de faptul că în multe expoziții, secretarii și comisarii de ring nu sunt pregătiți corespunzător pentru efectuarea acestor sarcini și unii dintre aceștia prestează aceste servicii pentru prima dată. Sunt destul de multe cazuri când concluziile scrise pe foile de arbitraj sunt indescifrabile, conțin termeni necunoscuți sau exprimări greșit înțelese sau caligrafiate după dictarea arbitrului, acestea conducând la situații jenante atât pentru organizatori cât și pentru arbitri. Concurenții sunt pe drept cuvânt nemulțumiți și în multe situații de acest fel, programul de arbitraj suferă întârzieri foarte mari și afectează bunul mers al expoziției. In mod normal, un arbitru ar trebui să poată arbitra aproximativ 20 de câini pe oră, indiferent de sistem. Aceasta înseamnă aproximativ 3 minute repartizate pentru fiecare exemplar, fără a se pune la socoteală și timpul necesitat de procesul de compararare și departajare. In situația arbitrajului descriptiv, cel puțin jumătate din acest timp este afectat consemnării concluziilor. Intradevăr, arbitrajul descriptiv are ca avantaj o  latură educativă dar trebuie ținut cont de faptul că scopul principal al expoziției este de fapt competiția și majoritatea expozanților participă pentru acest motiv. In ambele cazuri, arbitrii sunt încurajați să comunice cu concurenții și să-și facă publice opiniile, într-un mod decent și cât mai concis cu putință. In urma discuțiilor pe marginea considerațiilor dlui.Ștefănescu, membrii Consiliului decid cu 6 voturi pentru și 2 voturi împotrivă propunerea de modificare a Regulamentului Expozițional AChR, respectiv cu introducerea următoarei prevederi:

"La expozițiile Internaționale CACIB și Naționale CAC, organizatorii au libertatea de a decide efectuarea arbitrajului în sistem descriptiv (cu un raport scris pentru fiecare caine) sau nedescriptiv. Dacă organizatorii vor opta pentru arbitrajul nedescriptiv, atunci aceștia au obligația de a anunța înainte de data desfășurării expoziției, menționând pe buletinul de inscriere la expozitie. In acest caz, arbitrilor li se recomandă să comunice concurenților, concluziile cu privire la câinii prezentați. In ambele cazuri, concurenții vor primi foi de arbitraj din care să rezulte clar calificativul, clasamentul și titlurile obținute. Pentru exemplarele care au obținut calificativul “nesatisfăcător”, “nu poate fi arbitrat” sau au fost descalificate, se va menționa obligatoriu în scris, pe foaia de arbitraj, motivația care a condus la aceste rezultate. Toți câinii prezenți într-o manifestare vor fi arbitrați în același sistem de la începutul și până la sfârșitul manifestării. Atunci când situația o impune (condiții climatice nefavorabile, restricții de timp legate de condițiile contractuale de închiriere a terenului, respectarea programului orar al expoziției, etc.) se va recurge la arbitrarea câinilor în sistem nedescriptiv. Decizia va fi luată în astfel de cazuri de către delegatul A.Ch.R. de comun acord cu organizatorul.”

 

Această prevedere va intra în vigoare de la data publicării noului Regulament Expozițional AChR completat și cu noile prevederi FCI.

 

Pt. conformitate,

 

 

 

Cristian Ștefănescu

PREȘEDINTE