fcicrop

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Convocare Adunare Generala Ordinara A.Ch.R

 

Către: Asociaţiile Chinologice Teritoriale şi Cluburile Naţionale

 

 

Stimate Doamne,

Stimaţi Domni,

 

În baza dispoziţiilor din Statutul A.Ch.R., Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Ordinară A.Ch.R. la data de 25.03.2017, ora 10.00 a.m. Adresa exactă a locaţiei este: Academia Evanghelică Transilvania, Sala de festivităţi, et. 1, Str. Livezii nr. 55, municipiul Sibiu.

Ordinea de zi propusă:

 1. Prezentarea raportului de activitate A.Ch.R. pentru anul 2016;
 2. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 2016;
 3. Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2016;
 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;
 5. Descărcarea de sarcini a Consiliului Director, Comisiei de Cenzori, Comisiei de Etică și Disciplină;
 6. Alegerea pentru următorul mandat de 4 ani a Consiliului Director, Comisiei de Cenzori și Comisiei de Etică și Disciplină;
 7. Diverse.

În conformitate cu art. 8 al. 2 din Statutul A.Ch.R., Adunarea Generală se compune din Preşedinţii Asociaţiilor Teritoriale şi Cluburilor Naţionale şi câte un delegat pentru fiecare 100 de membri sau fracţiunea ce depăşeşte 50 de membri, conform cotei de sprijin achitate pe anul precedent.

Exemplu:

 • 99 de membri declaraţi = 1 vot Preşedinte
 • 100 – 150 de membri declaraţi = 1 vot + 1 vot Preşedinte = 2 voturi
 • 151 de membri declaraţi = 2 voturi + 1 vot Preşedinte = 3 voturi

Dovedirea calităţii de delegat se va face prin depunerea delegaţiei nominale (individuale) la secretariatul Adunării Generale înainte de începerea şedinţei. Accesul în sală este permis numai delegaţiilor la Adunarea Generală.

 

Cu stimă,

Cristian Ştefănescu

PREŞEDINTE A.CH.R.

 

 


 

 • Ultima actualizare:Joi 23 Martie 2017, 16:20:35.

Actualizari foto si video

Fotografii Best in Show: Turda, Craiova

Video Best in Show: Cluj-Napoca, Bucuresti

Video Seminarii: Seminar TSAC

cdmec142

eds2017

wds2017

topdog20161

Top Dog 2016

Rezultate

Mai mult

A.Ch.R pe Facebook