Home <> Regulamente

 

 

FEDERAŢIA CHINOLOGICĂ INTERNAŢIONALĂ (F.C.I.)

13, Place Albert 1er, B-6530 Thuin (Belgia)

 

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI INTERNAŢIONAL


I. CAMPIONAT INTERNAŢIONAL DE FRUMUSEŢE  F.C.I. PENTRU  TOATE  RASELE

 

A.   CÂINI  DE  RASĂ  NESUPUŞI  PROBELOR  DE  LUCRU

 

Pentru a primi titlul de Campion Internaţional de Frumuseţe, câinele trebuie să fi obţinut:

 

a)     patru Certificate de Aptitudine în Campionat Internaţional de Frumuseţe  (CACIB) în trei ţări diferite, de la trei arbitri diferiţi, indiferent de numărul participanţilor, într-o perioadă de minimum un an şi o zi.

b)     Perioada între primul şi ultimul CACIB se înţelege după cum urmează: de exemplu, de la 1 ianuarie 1996 la 1 ianuarie 1997.

 

Pentru  pct. a şi b pot fi acordate excepţii dacă au fost aprobate de Comitetul General al F.C.I.

 

 

B.   CÂINI DE RASĂ SUPUŞI PROBELOR DE LUCRU

 

Pentru obţinerea titlului  de Campion Internaţional de Frumuseţe, câinele trebuie să fi obţinut:

 

a)     într-o perioadă de minimum un an şi o zi, în două ţări diferite, de la doi arbitri diferiţi, două Certificate de Aptitudine  în Campionat Internaţional de Frumuseţe (CACIB) indiferent de numărul participanţilor.

b)     Perioada între primul şi ultimul CACIB se înţelege după cum urmează: de exemplu, de la 1 ianuarie 1996 la 1 ianuarie 1997. Data expoziţiei nu se socoteşte.

c)      cel puţin un loc trei sau calificativul “Bun” într-o probă de lucru unde Certificatul de Aptitudine în Campionat Naţional de Lucru (CACT)  este pus în competiţie.

Cu toate acestea, dacă proba de lucru este arbitrată pe puncte, locul nu mai este luat în consideraţie şi câinele trebuie să fi obţinut în acest caz cel puţin 75% din numărul de puncte.

 

 

·        Excepţii pentru Fox-Terrieri

In cadrul probelor cu punctaj, câinele trebuie să fi obţinut la proba de vizuină cel puţin 60% din puncte.

 

Pentru a şi b pot fi acordate excepţii dacă au fost aprobate de Comitetul General FCI.

 

·        Câini de Utilitate: Probele internaţionale pentru câini de salvare, diversele probe naţionale de Schutzhund sau Regulamentul Concursurilor Internaţionale RCI (IPO) sunt singurele probe care permit omologarea titlului de Campion Internaţional de Frumuseţe.

In ceea ce priveşte RCI (IPO) câinele trebuie să fi obţinut în clasa 1 un minim de 70% din puncte pentru fiecare disciplină şi anume: disciplină, urmă şi apărare.

In ceea ce priveşte examenul Schutzhund, condiţiile sunt următoarele: indiferent de clasa în care este înscris câinele, acesta trebuie să fi obţinut minim 70% de puncte la disciplina A (urmă) şi B (supunere) şi un minim de 80% la disciplina C (apărare).

 

 

C.   REGULI COMUNE PENTRU FORMULELE A ŞI B

 

 

Dacă o rasă are mai multe varietăţi ce diferă între ele prin greutate, natura părului, culoare, etc., Adunarea Generală F.C.I. decide dacă se va acorda un singur titlu CACIB pe toate varietăţile reunite sau mai multe titluri.

In caz de contestaţii sau obiecţii, Comitetul F.C.I. decide definitiv după consultarea ţării de origine a rasei şi a Comisiei de Standarde F.C.I.

 

 

II.                CAMPIONAT INTERNAŢIONAL DE LUCRU F.C.I.

 

 

Rasele de câini la care probele sunt organizate de F.C.I. pot solicita acest titlu.

 

Pentru a primi titlul de Campion Internaţional de Lucru, un câine trebuie să fi obţinut :

 

-          fără să conteze vârsta, două certificate de aptitudine în Campionat Internaţional de Lucru (CACIT)  de la doi arbitri diferiţi, în două ţări diferite sau sub organizarea a două cluburi de naţionalitate diferită şi două locuri 1 la probele de lucru din cadrul concursurilor internaţionale patronate de F.C.I.

 

-          la vârsta de minimum 15 luni, într-o expoziţie internaţională patronată de F.C.I., indiferent de numărul câinilor participanţi, cel puţin calificativul “FOARTE BUN” sau, într-o ţară care ignoră un astfel de calificativ, un loc 2 în clasa lucru, intermediară  sau în clasa deschisă.

 

 

·        Câini de Utilitate: CACIT nu se acordă decât în urma unui Test  Internaţional pentru Câini de Salvare, o Probă Naţională de Schutzhund  sau un RCI (IPO) .

 

 

·        Câini de Aret Continentali: Pentru câinii de aret continentali sunt create un Campionat Internaţional de Lucru “field trial” şi un Campionat Internaţional de Lucru “proba de vânătoare”.

 

Pentru a obţine titlul de Campion Internaţional de Lucru “field trial” ChIT(ft) un câine trebuie să fi  obţinut:

 

a)     La vârsta de minimum 15 luni, 2 CACIT sau un CACIT şi două R.CACIT câştigate în field trial, organizate sub responsabilitatea a două asociaţii  nationale canine diferite şi sub arbitri diferiţi.

b)     Dacă recompensele au fost obţinute în field trial, unde raportul nu este obligatoriu, câinele trebuie să se fi clasat cu cel puţin “Foarte bine“ sau în ţările care ignoră acest calificativ, cel puţin un premiu 2 într-un field trial, patronat de F.C.I., unde raportul este obligatoriu

c)      La vârsta de 15 luni, într-o expoziţie internaţională patronată de F.C.I., indiferent de numărul de câini expuşi, cel puţin calificativul “Foarte bun” sau în ţările care ignoră acest calificativ, cel puţin locul 2 în clasa deschisă, intermediară sau clasa muncă.

 

Pentru a primi titlul de Campion Internaţional de Lucru “proba de vânătoare” ChIT (ec) un câine trebuie să fi obţinut :

 

a)     La vârsta de minimum 15 luni, două CACIT sau un CACIT şi două R.CACIT câştigate în probe de vânătoare organizate sub responsabilitatea a două societăţi chinologice naţionale sub arbitri diferiţi.

b)     Dacă recompensele sunt obţinute în probele de vânătoare terestre şi la apă, câinele trebuie să fie clasat cu minimum un calificativ “Foarte bine” sau, în ţările care ignoră acest calificativ, un premiu 2 în probele de vânătoare polivalente, patronate de F.C.I.

c)      La vârsta de minimum 15 luni, într-o expoziţie internaţională patronată de F.C.I., indiferent de numărul de câini expuşi, cel puţin calificativul “Foarte bine” sau în ţările care ignoră acest calificativ cel puţin un premiu 2 în clasa deschisă, intermediară sau muncă .

 

Dacă un câine propus pentru CACIT este deja Campion Internaţional de Lucru atribuirea acestei recompense nu se va reporta celui propus pentru rezervă.

 

Pentru omologarea titlului ChIT(ft) sau ChIT(ec) proprietarul câinelui transmite cererea Secretariatului General F.C.I. prin intermediul societăţii naţionale conducătoare din ţara sa pe baza documentelor cerute, într-un termen de maximum un an.

 

 

·        Teckel (Dachshund)  : 3 alternative

 

 

-          Fie 2 x CACIT în proba de vizuină artificială la vulpe (BhFK) în două ţări diferite şi cel  puţin un loc 3 într-o probă multiplă (Vielseitigkeitsprufung - Vp) sau o probă de urmă de sânge (Sp).

-          fie 2xCACIT într-o probă multiplă (Vp) sau într-o probă Brakier (de urmărire) şi un loc 3 într-o probă de vizuină artificială la vulpe (BhFK) sau o probă reuşită la vizuina naturală de vulpe (BhFN) sau pe blană (BhDN), obţinute în două ţări diferite.

-          fie 1xCACIT într-o probă de vizuină artificială la vulpe (BhFK) si 1xCACIT într-o probă multiplă pentru urma la iepure (Vp), în două ţări diferite.                                                                                 

 

·        Kaninchenteckeli: în aceeaşi zi, 1xCACIT într-o probă KschIH(Schleppe: trăgând iepurele afară din vizuină) şi un alt CACIT într-o probă KSpN(Sprengen) sunt indispensabile precum şi o probă Spurlaut (urmă şi glas la iepure).

 

Rezerva CACIT va putea fi acordată şi transformată în CACIT la cererea proprietarului câinelui care a primit R.CACIT sau la cererea organizaţiei sale naţionale doar atunci când este îndeplinită una din următoarele condiţii:

 

1.      Titlul CACIT a fost atribuit unui câine care era deja Campion Internaţional de Lucru (tilu confirmat de FCI), sau unui câine care obţinuse deja 2 CACIT indiferent dacă titlul de Campion Internaţional de Lucru a fost sau nu confirmat (excepţie fac doar câinii de aret continentali)

2.      Titlul CACIT a fost atribuit unui câine care nu posedă un pedigree, recunoscut de FCI, cu cel puţin 3 generaţii complete

3.      Titlul CACIT a fost atribuit unui câine prea tânăr  pentru a putea pretinde această recompensă, în virtutea diverselor reglementări FCI pentru probele de lucru şi vânătoare

 

 

Poate fi acordat un singur titlul CACIT pt.fiecare probă.

 

 

a)  Câini pentru vizuină, teckeli, fox-terrieri, terrieri de vânătoare, Welsh Terrier

Fiecare câine ce a obţinut numărul maximal de puncte într-o probă  la vizuină, poate obţine titlul CACIT.

 

a)     Teckeli

Teckelii care au obţinut cel puţin 267 de puncte şi un loc 1, în fiecare din disciplinele unei probe multiple internaţionale, pot primi titlul CACIT.

 

 

 

III.     TITLUL CUMULATIV DE CAMPION INTERNAŢIONAL DE LUCRU ŞI FRUMUSEŢE

 

 

Câinii aparţinând raselor de vânătoare şi de utilitate pentru care probele practice sunt organizate sub patronajul F.C.I. primesc titlul dublu de “Campion Internaţional de Lucru şi de Frumuseţe” dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de cele două campionate.

 

 

IV.            DISPOZIŢII GENERALE

 

 

 

a)   Dacă proba unde CACIT-ul este pus în competiţie se arbitrează pe puncte şi dacă mai mulţi câini au obţinut acelaşi punctaj, aceştia vor fi departajaţi după modul indicat de Regulamentul de Campionat Naţional al ţării unde are loc proba.

Dacă acest regulament nu prevede această eventualitate, câinii clasaţi ex-aequo sunt supuşi unuia sau mai multor baraje până când unul din aceşti câini va obţine o notă superioară celorlalţi.

In funcţie de posibilităţi, barajele vor comporta un ansamblu al exerciţiilor probei, dacă nu, barajele vor consta din succesiunea fiecărui exerciţiu separat în ordinea programului, pentru selecţia unui câine ce va obţine o notă superioară celorlalţi.

 

b)     Comitetul F.C.I. verifică îndeplinirea condiţiilor regulamentare. In cazul îndeplinirii acestor condiţii, omologhează propunerea arbitrului. In caz contrar, distincţia nu va fi decernată.

c)      Titlul definitiv de Campion Internaţional este decernat de Comitetul FCI.

In conformitate cu diversele acorduri încheiate cu diferite ţări membre, Secretariatul F.C.I. poate să emită, la cererea proprietarului şi fără să consulte organizaţia canină naţională, titlul de Campion Internaţional cu condiţia ca toate documentele necesare să fi parvenit la Secretariatul FCI.

d)     Rezerva CACIB (R.CACIB) va putea fi transformată în CACIB la cererea

proprietarului câinelui ce a primit R.CACIB sau la cererea organizaţiei sale naţionale, atunci când este îndeplinită una din condiţiile următoare:

 

1.      Titlul CACIB a fost atribuit unui câine care era deja Campion Internaţional de Frumuseţe (titlu confirmat de FCI).

2.      Titlul CACIB a fost atribuit unui câine ce nu posedă un pedigree recunoscut de FCI, cu cel puţin 3 generaţii complete.

3.      Titlul CACIB a fost atribuit unui câine prea tânăr (înscris într-o clasă incorectă) pentru a putea pretinde această recompensă.  

4.      Titlul CACIB a fost atribuit unui câine care deja îndeplinea în ziua expoziţiei, condiţiile de obţinere a titlului de Campion Internaţional de Frumuseţe aşa cum sunt descrise la paragraful I.A şi B. Mai precis, pentru rasele nesupuse probelor de muncă, 4 CACIB sub trei arbitri diferiţi, în trei ţări diferite, pe o perioadă de minimum un an şi o zi iar pentru rasele supuse probelor de muncă (utilitate şi vânătoare), 2 CACIB sub doi arbitri diferiţi, în două ţări diferite, pe o perioadă de minimum un an şi o zi.

Se iau în consideraţie şi excepţiile acordate ţărilor sau secţiunilor.   

 

Modificările ce apar în caractere îngroşate au fost aprobate de Comitetul General FCI la Munchen în octombrie 2003. Acest regulament intră în vigoare cu începere de la 01.01.2004.